LT

MŪSŲ PASLAUGOS

1. Ekonominis ir finansinis planavimas

 • Pirminė projekto analizė, rekomendacijos rizikos valdymo srityje
 • Investicinio projekto darbų planavimas
 • Teritorijos vystymo koncepcijos formavimas
 • Turto vertinimas

2. Investicinių projektų derinimas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais numatytų reikalavimų

 • Turtinių santykių, susijusių su žemės nuosavybe, įforminimas
 • Pradinės dokumentacijos surinkimas
 • Techninių sąlygų gavimas
 • Projektinės dokumentacijos ruošimas ir derinimas

3. Statybos darbų organizavimas

 • Objekto aprūpinimas projektine-sąmatine dokumentacija
 • Konkursų vykdymas, sutarčių su rangovais sudarymas
 • Veiksmų plano užtikrinimas drabų eigoje

4. Statybos darbų kokybės užtikrinimas

 • Darbų kokybės bei eigos (proceso) kontrolė, darbų atlikimo termino užtikrinimas
 • Techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių panaudojimas siekiant užtikrinti efektyvią statybos darbų kontrolę nuo statybos darbų pradžios iki objekto įvedimo į eksploataciją
 • Bendradarbiavimo su projektinėmis organizacijomis koordinavimas

5. Statybų auditas

 • Sąmatinės dokumentacijos auditas
 • Projektinės dokumentacijos auditas
 • Konkursinės dokumentacijos auditas
 • Projekto finansinis monitoringas
 • Techninis auditas /Technical Due Diligence*

6. Pastatų ir statinių techninė apžiūra